Máy Bơm Nhiệt Hồ Bơi

Hệ thống nước nóng trung tâm sử dụng bơm nhiệt không khí (heatpump) cỡ lớn dành cho bể bơi, với hiệu suất cao khi tạo nước nóng nhiệt độ trung bình

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.